Počítačové zálohovacie pásky

Počítačové zálohovacie pásky

LTO - Ultrium 3

Dátové cartridge LTO-3, záznamová kapacita 400GB (800GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 40-80 MB/s (80-160MB/s s kompresiou 2:1), Fujifilm servo technológia, zvýšená spoľahlivosť

Možnosť dodania v Library Pack, vhodné pre prepravu, ochrana pred prachom a vlhkom, na 20 pások. Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika)

LTO - Ultrium 3 WORM

Neprepisovateľné dátové cartridge LTO-3, záznamová kapacita 400GB (800GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 40-80 MB/s (80-160MB/s s kompresiou 2:1), Fujifilm servo technológia, zvýšená spoľahlivosť
WORM - Write Once Read Many
Možnosť dodania v Library Pack, vhodné pre prepravu, ochrana pred prachom a vlhkom, na 20 pások. Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika)

LTO - Ultrium 2

Dátové cartridge LTO-2, záznamová kapacita 200GB (400GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 20-40 MB/s (40-80MB/s s kompresiou 2:1), Fujifilm servo technológia, zvýšená spoľahlivosť
Možnosť dodania v Library Pack, vhodné pre prepravu, ochrana pred prachom a vlhkom, na 20 pások. Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika)

LTO - Ultrium 1

Dátové cartridge LTO-1, záznamová kapacita 100GB (200GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 10-20 MB/s (20-40MB/s s kompresiou 2:1), Fujifilm servo technológia, zvýšená spoľahlivosť
Možnosť dodania v Library Pack, vhodné pre prepravu, ochrana pred prachom a vlhkom, na 20 pások. Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika))

LTO UCC universálna čistiaca kazeta

Univerzálne čistiace cartridge vhodné pre všetky generácie LTO mechaník LTO-1/2/3

DLT IV

Dátové cartridge DLT, záznamová kapacita 40GB (80GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 10-20 MB/s (20-40MB/s s kompresiou 2:1)
Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika)

DLT čistiaca kazeta

Čistiace cartridge pre mechaniky DLT

SuperDLT 1

Dátové cartridge SuperDLT, záznamová kapacita 160GB (320GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 16 MB/s (32MB/s s kompresiou 2:1)
Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika)

SuperDLT 2

Dátové cartridge SuperDLT 2, záznamová kapacita 300GB (600GB s kompresiou 2:1), prenosová rýchlosť 36 MB/s (72MB/s s kompresiou 2:1)
Možnosť labelovania, podľa špecifikácie zákazníka (knižnica, mechanika)

SuperDLT čistiaca kazeta

Čistiaci cartridge pre mechaniky SuperDLT 1 a 2

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore