Workflow

FUJIFILM XMF

SCREEN Trueflow 3

Trueflow 3

Trueflow je systém pre automatizované spracovanie dát vo formáte PostScript/PDF firmy SCREEN. Je prispôsobené na riadenie osvitových jednotiek na film, tak hlavne systémov CTP pre digitálny osvit platne alebo pre ovládanie tlačových strojov. Vytvára automatizované produkčné prostredie spracovania zakázky. Trueflow3 plne podporuje JDF štandard popisu zakázky, rovnako ako formát PDF vrátane jeho najnovjších verzií, v ktorých môže tlačové dáta prijímať. Takto umožňuje ľahký prechod od bežného postscriptového či PDF workflow k workflow založeného na formáte JDF, ktoré potom umožňuje komunikaciu so systémom MIS (Management Information System) alebo s periferiami podporujícími CIP4.

Trueflow automatizuje prípravu tlačových dát pre výstupnú expoziciu na platňu. Obsahuje všetky potrebné nástroje na kontrolu dát, automatický trapping, archovú montáž, výstup do rôzných formátov dát, prácu s CIP3 informáciami pre nastavenie farebníkov a pod. Medzi ďalšie výstupné formáty patrí napr. Outline PDF, zripovaný PDF alebo 1-bitový TIFF, ktoré umožňujú expoziciu na vzdialených systémoch.

Vynikajúcí modul pre vstup dát „polished PDF“ ešte obsahuje poslednú knihovňu funkcií firmy Enfocus, v ktorej sú vstupné súbory kontrolováné a sformátováné do PDF alebo PDF/X-1a dat pre ich bezproblémové dalšie spracovanie. Tento modul tiež obsahuje unikátnu funkciu pre prevod RGB obrázkov do CMYKu pomocou softwerovej technologii používanej u profesionálnych skenerov firmy SCREEN.

Trueflow má veľmi dôležité vlastnosti prípravy a výmeny stránok na poslednú chvílu. Jednoducho možno prehodiť alebo vymenit ľubovolné stránky bez ovplyvnenia ďalších, ktoré sú už pripravené a vyradené na tlačovom hárku.

Trueflow Rite

Ide o základnú verziu workflow z rady Trueflow. Je určená pre tých, ktorí chcú urobiť prvý krok pre zavedenie automatického procesu prípravy a výstupu tlačových dát. Trueflow Rite má len základné funkcie pre prípravu expozície v CTP ako je práca s JDF tiketmy, podpora JDF v ripu, alebo elektronická hárková montáž. Ponúka tak jednoduchý a výkonný systém za dobrú cenu, upgrade na plné Trueflow je samozrejme neskôr možné a prinesie potom výhodu v ďalších moduloch a vo vylepšenom uživatelskom rozhraní.

Rozširujíce moduly pro Trueflow

Trueflow ArchiveManager

Je výkonný a flexibilní archivačný systém, ktorý zvyšuje efektivitu práce s celým Trueflow systémom. Uživateľský, jednoduchý software tiež dokáže ukládať kompletné tlačové zakázky, rovnako ako ich vyhľadávať, vyberať a znovu aktivovať. Čas a množstvo archivovaných dát možno naprogramovat podľa plánovacieho kalendára a manažeru. Na monitore možno online pred archivovaním skontrolovať dáta, ktoré sa budú následne ukladať na disk počítača.

RiteControl

Tento produkčný systém riadenia vytvára rozhranie medzi Trueflow a ostatnými systémamy. Dokáže tak kontrolovať všetky procesy, ktoré sa v oblasti tlačovej produkcii používají, založené na štandardu JDF – od designu, cez predtlačovú prípravu, vlastnú tlač až po dokončujúce spracovanie a dodanie zákazníkovi. Tento systém tiež dokáže riadiť viac serverov trueflow a efektívne medzi nich rozdeľovať zpracovania zákazok.

RiteOnline

Ide o objednávkový on-line systém podporujúcí technologiu dynamických dokumentov. Umožní zákazníkovi vytvárať vlastnú objednávku, posielať svoje tlačové dáta alebo objednávať reprinty zakázok – všetko rychle a efektivne. Redukuje se ľudská činnosť, zrychľuje sa komunikácia s tlačovou produkciou, znižuje sa cena výroby a zvyšuje produktivita.

RitePortal

Jedná sa o systém internetového portálu, ktorý umožní zákazníkovi pripraviť a dodať bezchybné certifikované PDF dokumenty pre tlačovú produkciu. Systém eliminuje problémy s PDF dokumentami, které mají napr:. chybne nastavené farebné priestory alebo im chýbajú fonty. Certifikované PDF dokumenty sú uploadované na RitePortal server v tlačiarni, potom ak je možné on-line definovať parametre zakázky a tým tak vytvoriť definiciu JDF, ktorá zaistí potrebné parametre pre zpracovanie v systéme trueflow.

RiteTransfer

RiteTransfer je inteligentný a výkonný nástroj navrhnutý pre priamu komunikáciu zákazníka s tlačiarňou. Je určený pre tlačiarne, které hľadajú jednoduchý spôsob zaslania súuborov od klienta, z ich počítača, do svojho výrobného workflow. Po presune dát obdržia obe strany oznamovací -mail o tom, že bol prenos úspěšne dokončený.

RiteApprove

Tento modul doplňuje Trueflow o presný webový náhlad dát, ktorý umožňuje vzdialené korekcie a odsúhlasenie zakázky. Pred tým, než ide zákazka osvitovať na platňu, zákazník obdrží od tlačiarne e-mail s odkazom na webovou stránku, kde sú pripravené náhľady dát, ktoré môže prehliadať, komentovať ich a potvrdit alebo zrušit ich ďalšie spracovanie.

Celebrant Suite

Produkty rady Celebrant Suite slúžia predovšetkým na ovládanie Fujifilm CTP zariadaní. Je to modulárny software navrhnutý tak, aby pokrýval všetky potreby prepresového zakazníka. Jadrom systému je Adobe CPSI RIP, ktorý môže ovládať zariadenia ako Fujifil CTP, iné CTP a nátlačkové systémy. Software je kompatibilný nielen s klasikou, MAC OS počítačmi ale aj s Win PC. Architektúra celého systému je navrhnutá pre optimálne využite výpočtovej techniky, vrátane rozdelenia bežiacich procesov medzi viac pracovných staníc.

Celebrant Primer

 • sada softwarových nástojov pre tvorbu a správu korektných PrintReady dokumentov
 • Primer je pracovný nástroj dovoľujúci obsluhe nastaviť automatické procesy pre kontrolu vstupných dokumentov vo formáte PS a PDF. Obsahuje databázu prednadstavených procesov, ktoré je možné editovať

Celebrant Extreme

 • Sada softwarových nástrojov pre zaistenie maximálnej efektívnosti a výkonu pri spracovaní dát určených k osvitu na tlačové dosky. Na základe potieb konkrétneho zákazníka možno volit z niekoľkých možností.

Celebrant Standard RIP R6.00

  • Adobe CPSI 3015 Postscript 3 RIP
  • Softvérový RIP s pokročilými funkciami pre príjem a správu dát určených k osviitu na CTP osvitových zariadeniach. Umožňuje import JobTicketov a správu JobProcessingu vrátane systému MIS – Management Information System. Umožňuje vzdialenú správu osvitovej jednotky prostredníctvom RIP Manageru cez WEBové rozhranie.
  • Možnosť importu dát v nasledujúcich formátoch: PostScript Level 2 & 3, PDF 1.3, 1.4. 1.5, EPS, TIFF 6, DCS 2

Celebrant Gateway

 • Softvérový nástroj pre import dát určených k osvitu vo formátu 1-bit TIFF.
 • Celebrant Gateway umožňuje využívať Fujifilm CTP osvitové jednotky so systémom prípravy dát tretieho výrobcu, alebo rozdeliť Celebrant Suite workflow od správy osvitovej jednotky.
 • Umožňuje import JobTicketov a správu JobProcessingu vrátane systému MIS – Management Information System. Umožňuje vzdialenú správu osvitovej jednotky prostredníctvom RIP Manageru cez WEBové rozhranie.
 • Možnosť rozšíriť o náhľad tlačového hárku, možnosť zmeny vo vyradení na poslednú chvíľu alebo povýšiť na plnohodnotný Celebrant Standard RIP.

Co-Res Screening 3.0

 • Autotypické rastrovanie novej generácie pre Celebrant RIP.
 • Pre termálne aj fialové CTP systémy.
 • Zvýšenie produktivity.
 • Systém rastovania, ktorý pri zachovaní kvality tlače dovoľuje znížiť objem spracovávaných dát.
 • Zvýšenie kvality – systém rastrovania, ktorý pri zachovaní objemu dát prináša v tlači ďaleko vyššiu kvalitu. Pri použití nižších lineatúr, 175 lpi, umožňuje dosiahnúť maximálnu kvalitu charakteristickú pre ďaleko vyššie lineatúry, 300 lpi.

Taffeta Screening

 • Revolučné FM rastovanie riešiace problémy ostatných typov frekvenčne modulovaných rastrov.
 • Pre termálne aj fialové CTP systémy
 • Prináša kompletnú elimináciu moiré, lepšie vyfarbenie, dokonalé prekleslenie detailov
 • Potláča problémy s nerovnováhou vo vyvážení vody a farby, nežiadúce ochýlky vo farebnom podaní, vyššiu zrnitosť a pruhovanie
 • Logaritmy generujúce tvar a veľkosť tlačového bodu optimalizuje raster Taffeta pre tlačový proces v dvoch krokoch. Najprv prebehne optimalizácia tlačového rastru pre dosiahnutie
 • jednoduchej tlače zpracovávanej zákazky. Nasleduje optimalizácia ideálneho tlačového bodu na základe simulácie skutočného zobrazenia

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore