Vyvolávacie automaty

FLP - B1 vyvolávací automat

 • Vyvolávací automat na fotopolymerne tlačové platne. Vysoký štandard základného vybavenia. Maximálna možná šírka spracovávaných tlačových platní je 126 cm.
 • Mechanický a elektronický interface pro on-line prepojený a komunikujúci s osvitovou jednotkou Fujifilm Luxel Vx 9600.
 • Konfiguracia optimalizovaná pre spracovanie tlačových platní Fujifilm Brillia LP-NV.
 • Pre-heat a pre-wash sekcia.
 • Chladiaca jednotka vyvolávacej lázne včetne filtračnej sekcie.
 • Plno automatická regenerácia vývojky založená na meraní štvorcových metrov spracovaných tlačových platní a regenerácie vývojky v stand-by režime.
 • Bočné kryty uzatvárajú konštrukciu vyvolávacieho automatu.

FLV - B2 vyvolávací automat

 • Vyvolávací automat na fotopolymerné tlačové platne. Vysoký štandard základného vybavenia.
 • Konfigurácia optimalizovaná pre spracovanie tlačových platní Fujifilm Brillia LP-NV.
 • Pre-heat a pre-wash sekcia.
 • Chladiaca jednotka vyvolávacej lázne včítane filtračnej sekcie.
 • Plno automatická regenerácia vývojky založená na meraní metrov štvorcových spracovaných tlačových platní a regenerácii vývojky v stand-by režimu.

INCA - B2 vyvolávací automat

 • Vyvolávací automat na fotopolymerné tlačové platne. Vysoký štandard základného vybavenia. Maximálne možná šírka spracovávaných tlačových platní je 80 cm.
 • Mechanický a elektronický interface pre on-line prepojenie a komunikaciu s osvitovou jednotkou Fujifilm Luxel V6.
 • Konfiguracia optimalizovaná pre zpracovanie tlačových platní Fujifilm Brillia LP-NV.
 • Pre-heat a pre-wash sekcia.
 • Chladiaca jednotka vyvolávacej lázne včítane filtračnej sekcie.
 • Plno automatická regenerácia vývojky založená na meraní metrov štvorcových spracovaných tlačových platní a regenerácii vývojky v stand-by režime.
 • Bočné kryty uzatvárajú konštrukciu vyvolávacieho automatu.

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore