RTG filmy

SUPER RX

Vysoko kontrastný modrocitlivý RTG film pre použitie v rádiologii spolu so zosilujúcou fóliu. Je veľmi vhodný pre využitie vo všeobecnej rádiologickej diagnostike a poskytuje zosilnený kontrast so špickovým zobrazením detailov na RTG snímke.

Super HR-U

Ortochromatický zelenocitlivý RTG film vysokej kvality spĺňajúci požiadavky rádiologickej diagnostiky. Určený pre využitie vo všeobecnej rádiologii.

Klasické vyvolávacie automaty

SUPER RX

Vyvolávací automat FUJIFILM FPM 3800AD spracuje pri 60 sekundovom vyvolávacom cykle 215 RTG snímok veľkosti 35x43 cm za hodinu. Tri časové cykly spracovania filmu ( 60, 90 a 120 sekúnd) umožnujú spracovanie rozličných typov filmov v jednom zariadení. Novo navrhnutý systém zdvojenej nádrže ustaľovača je šetrný nielen na spotrebu náplne, ale aj ohľaduplný k životnému prostrediu, nakoľko znižuje spotrebu oplachovej vody a zostatok striebra v odpadovej vode. Je vhodný aj na mamografiu.

FPM 6000SP

Maximálny výkon tohto zariadenia je 380 RTG snímok veľkosti 35x45 cm v SP cykle ( 53 sekúnd ). Obsluha zariadenia má možnosť pracovať v časovom cykle vyvolania snímky SP alebo RP ( 90 sekúnd ). Novo navrhnutý čistiaci systém prechodových valcov znižuje dennú údržbu a vyhrievané valce sušiaceho systému zvyšujúci rýchlosť spracovania a tým aj kvalitu spracovania RTG filmov. Zdokonalený vyvolávací automat je ideálny pre použitie na málo aj vysoko frekventovaných rádiologických oddeleniach. Je vhodný aj na mamografiu.

FPM 100A

FPM 100A je kompaktný stolový vyvolávací automat, ktorý môže byť použitý v ktorejkoľvek tmavej miestnosti bez pripojenia vody a mixovania chemikálií . Čas spracovania snímky je 180 s a zariadenie spracuje 32 snímok veľkosti 35x43 cm za hodinu. FPM 100A vytvára dlhodobo vysokokvalitné RTG snímky, nevyžaduje si špeciálnu starostlivosť – je ideálny pre kliniky a súkromných rádiologov, ktorý denne spracujú najviac 10 RTG snímkov.

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore