Konvenčná rádiografia

Filmy pre Zelený program SUPER HR-U30

Rentgentový film pre všeobecné použitie (snímky lebky, hrudníka, angiografia, ....). Vyznačuje sa vysokou kvalitou a to najmä vysokou citlivosťou, veľkým rozlíšením, malým zrnom, čistým obrazom, stabilitou a zvýšenou fyzickou odolnosťou.

Filmy pre Modrý program SUPER RX

Rentgentový film pre všeobecné použitie.

Mammografické filmy AD-M

Digitálne C-rameno. Tento univerzálny digitálny rentgen je konštrukčne riešený tak aby sa dal nastaviť do ľubovoľnej polohy pre optimálne snímkovanie pacientov. Pre svoju funkčnosť nepotrebuje kazety – rýchlejšia práca. Vďaka novému typu detektora je možné pracovať s menšími dávkami žiarenia.

Zosilovacie fólie a kazety

Názov
zosilovacej
fólie HR

Fine

Medium

Medium
Plus

Regular

Fast

Ultra Fast

AD-M
Fine

AD-M
Medium

Citlivosť /
Zosilňovací
faktor

120

200

300

400

600

800

100

140

 

Chémia na vyvolávanie filmov Anatomix a X-Fix

Digitálne C-rameno. Tento univerzálny digitálny rentgen je konštrukčne riešený tak aby sa dal nastaviť do ľubovoľnej polohy pre optimálne snímkovanie pacientov. Pre svoju funkčnosť nepotrebuje kazety – rýchlejšia práca. Vďaka novému typu detektora je možné pracovať s menšími dávkami žiarenia.

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore