Počítačová rádiografia - FCR (Nepriama)

FCR (Fujifilm Computed Radiography) je zariadenie (stroj) určené na digitalizáciu rtg prístroja. To znamená, že miesto prezerania RTG snímku na filme, sa robí diagnóza z monitora počítača. Odpadá „špinavá práca“ s chemikáliami a výrazne sa zvyšuje štandart rtg vyšetrenia. Ďalšie výhody tohto sytému oproti bežnému postupu práce sú:

 

 • - vyššia kvalita a kratšia doba vyšetrenia
 • - „čistá práca“ bez použitia chemikálii
 • - nie je potrebná tmavá komora a starostlivosť o chemikálie (vyvolávací automat)
 • - jednoduchší systém spracovania rtg obrazu
 • - vyššia kvalita získaného rtg obrazu
 • - postprocesingové možnosti spracovania obrazu
 • - zmeny v škále šedi, zväčšovania, merania...
 • - komunikácia vo vlastnej nemocničnej počítačovej sieti
 • - obraz rtg vyšetrenia na monitore v ambulancii, na oddelení, digitálny archív
 • - komunikácia s inými zdravotníckymi zariadeniami
 • - odosielanie obrazovej dokumentácie – email, CD
 • - netreba veľkú miestnosť pre archív a skladovacie priestory
 • - úspora vody a financií za filmy a chémiu
 • - znížená radiačná záťaž pre pacienta aj rtg pracoviskoCapsula X / XL

Kompaktné čítacie zariadenie určené pre digitalizáciu malých a stredných rtg pracovísk. Číta všetky typycké rozmery kaziet, vrátane 15x30 a ortopedických kaziet.


výkon: 43-72 IP/hod / 62-94 IP/hod
rozlíšenie: 5 a 10 px/mm

XG 5000

Čítacie zariadenie určené pre digitalizáciu rtg pracovísk s veľkým počtom pacientov. Umožňuje načítavanie kaziet z viacerých pracovísk naraz. Číta všetky typycké rozmery kaziet, vrátane 15x30 a ortopedických kaziet.


výkon: 90-165 IP/hod
rozlíšenie: 5 a 10 px/mm

Profect One

Čítacie zariadenie určené pre digitalizáciu malých a stredných rtg pracovísk. Technológia „Dual Side Reading“ – obojstanné čítanie, umožňuje použitie tohto prístroja pre mammografické alebo pediatrické vyšetrenia.


výkon: 40-90 IP/hod
rozlíšenie: 5,10 a 20 px/mm

Profect CS

Čítacie zariadenie určené pre digitalizáciu veľkých rtg pracovísk. Vhodná na digitalizáciu viacerých rtg prístrojov. Technológia „Dual Side Reading“ – obojstanné čítanie, umožňuje použitie tohto prístroja pre mammografické alebo pediatrické vyšetrenia. Prvé CR na svete s certifikátom FDA.


výkon: 60-165 IP/hod
rozlíšenie: 5,10 a 20 px/mm

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore