Digitálna rádiológia

FCR XG-1

Kompaktný snímač obrazu

FCR VELOCITY U

Vertikálny snímač obrazu

FCR VELOCITY T

Tabuľový snímač obrazu

FCR XG5000

Vysokovýkonný snímač obrazu

FCR 5502D Plus

Tabuľový snímač obrazu podporovaný technológiou DSR

FCR XU-D1

Vertikálny snímač obrazu podporovaný technológiou DSR

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore