CTP zariadenia

Výhody CTP zariadení s označením Luxel:

 • Voľba rozlíšenia od 1200 do 3657 dpi.
 • Vysoká výkonnosť zariadení využívajúcich vnútorný bubon.
 • Možnosť rozšírenia systému využívajúceho len jeden laser o další.
 • Pri výpadku jedného laseru možno dalej pracovať s použitím ďalšieho.
 • Lineatúra do 300 lpi.
 • Možnosť rozšírenia manuálnych a poloautomatických systémov na plne automatické.
 • Jednoduchá práca pri využití automatického systému pri rôznych formátoch tlačových platní.
 • Tlačový formát
  • pri B1 1158 x 957 mm
  • pri B2 760 x 672 mm
 • Nízke náklady na údržbu a servis
 • Výhodná záruka
  • na laser 5 rokov
  • na samotné zariadenie 2 roky

Ponuka CTP zariadení Luxel

Luxel Vx- 9600, formát B1

 • Zariadenie, ktoré môže byť podľa priania zákazníka v plnoautomatickej, poloautomatickej alebo manuálnej verzii s externým dierovaním platní
 • Maximálny formát 1158 x 957 mm, minimálny formát 277 x 397 mm
 • Violet laser 405 nm, 30 mW
 • Extrémne veľká produktivita až 43 B1 platní za hodinu
 • Produktivita s 1 laserom pri 2438 dpi 19 B1 platní za hodinu
 • Produktivita s 2 laserami pri 2438 dpi 32 B1 platní za hodinu
 • Tlačové platne FUJI Brillia LP-NV fotopolymérne. Výdržnosť v tlači 200.000 výtlačkov bez vypálenia, s vypálením až 1. mil.výtlačkov. Možnosť tlače UV farbami s výdržnosťou 100.000 výtlačkov
 • Bezpečnostné osvetlenie žlté ( filter G 30 )

Luxel V-6, formát B2

 • Zariadenie môže byť v manuálnej, poloautomatickej alebo v plnoautomatickej verzií s jednou alebo tromi kazetami. Jedna kazeta je na 150 platní.
 • Možnosť plnej prestavby z manuálnej na plnoautomatickú zostavu
 • Maximálny formát 765 x 686 mm
 • Výstup s vysokým rozlíšením až do 3657 dpi. Raster do 300 lpi a 20micron FM. Zákazník si može vybrať rozlíšenia od 1200 do 3657 dpi.
 • Violet laser 405 nm, 30 mW
 • Produktivita pri 1200 dpi až 35 platní za hodinu ( 20 B2 platní za hodinu pri 2400 dpi )
 • Laser pracuje s extrémne veľkou presnosťou osvitu, co zaručuje veľkú kvalitu výstupu v prepresse ako aj v samotnej tlači.
 • Tlačové platne FUJI Brillia LP-NV fotopolymérne. Výdržnosť v tlači 200.000 výtlačkov bez vypálenia, s vypálením až 1. mil.výtlačkov. Možnosť tlače UV farbami s výdržnosťou 100.000 výtlačkov
 • Bezpečnostné osvetlenie žlté (filter G 30)

Luxel V-6e, formát B2

 • Zariadenie môže byt v manuálnej alebo poloautomatickej verzii
 • Možnosť plnej prestavby z manuálnej na poloautomatickú zostavu
 • Maximálny formát 765 x 686 mm
 • Výstup s vysokým rozlíšením až do 3657 dpi. Raster do 300 lpi a 20micron FM. Zákazník si môže vybrať rozlíšenia od 1200 do 3657 dpi.
 • Violet laser 405 nm, 30 mW
 • Produktivita 10 platní za hodinu (možnosť upgradu na 20 B2 platní za hodinu pri 2400 dpi )
 • Laser pracuje s extrémne veľkou presnosťou osvitu, čo zaručuje veľkú kvalitu výstupu v prepresse ako aj v samotnej tlači.
 • Tlačové platne FUJI Brillia LP-NV fotopolymérne. Výdržnosť v tlači 200.000 výtlačkov bez vypálenia, s vypálením až 1. mil.výtlačkov. Možnosť tlače UV farbami s výdržnosťou 100.000 výtlačkov
 • Bezpečnostné osvetlenie žlté (filter G 30)

Luxel V-8 HS High Speed, formát B1

 • Plne automatická konfiguácia
 • 50 platní za hodinu pri rozlíšení 2400 dpi
 • 70 platní za hodinu pri rozlíšení 1200 dpi
 • Rýchly reštart zariadenia
 • Reduntancia dvoch laserov
 • Automatické odstraňovanie prekladového papiera
 • Maximálny formát platne 1162 x 960 mm
 • 5 kaziet online, automatická detekcia kazety
 • 300 platní online
 • Violet laser 405 nm, 30 mW
 • Optimalizované pre tlačové platne FUJI Brillia LP-NV
 • Co-Res Screening

SCREEN - B2

PlateRite Vi2055

Zástupca osvitových jednotiek rady B2 s technológiou polymérových platní.

PlateRite 4300 E/S

Termálna osvitová jednotka formátu B2, dokonalá technika, bezproblémové spracovanie bezchemických a bezprocesných platní.

PlateRite 6600 E/S

Termálna osvitová jednotka formátu B2+, ktorá bola vyvinutá pre stále populárnejšie tlačové stroje tohto formátu. Produktivita až 30 platní za hodinu.

SCREEN - B1

PlateRite 8300 E/S

Termálne osvitové jednotky formátu B1 s produktivitou 8/13 platní za hodinu. Vhodné do tlačiarní strednej kapacity.

PlateRite 8600 E/S/Z

Termálne osvitové jednotky formátu B1 určené pre náročné prevádzky. Produktivita až 20 platní za hodinu s rozlíšením až 4000 dpi (model Z).

PlateRite 8800 II

Termálna osvitová jednotka formátu B1. Vysoká produktivita 30 platní za hodinu, vďaka modernej GLV technologii. Špičkové zariadenie pre najnáročnejších zákazníkov.

VLF

PlateRite 16000

Termálna osvitová jednotka formátu 1470 x 1165 mm. Vysoká produktivita 23 platní za hodinu vďaka modernej GLV technologii. Osvedčené zariadenia pre zákazníkov s tlačou veľkých formátov.

PlateRite 24000 S/Z

Termálna osvitová jednotka formátu 1750 x 1400 mm. Produktivita až 33 platní za hodinu vďaka modernej GLV technologii. Špičkové zariadenie pre zákazníkov s tlačou veľkých formátov. Ponúka tiež možnosti plnej automatizácie pri manipulácii s platňou.

PlateRite 36000 S/Z

Termálna osvitová jednotka velkého formátu 2100 x 1600 mm. Produktivita až 29 platní za hodinu. GLV technologie, možnost duálnej prevádzky. Špičkové zariadenia pre zákazníkov s tlačou veľkých formátov. Ponúka tiež možnosti plnej automatizácie pri manipulácii s platňou.

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.

Hore