Colour Management

Colour Manager

ColorManager

  • Vysoko presný profesionálny 4 × 4 nátlačkovací softvér
  • Vďaka cyklickému princíípu prípravy farebných profilov sa dá štandardne dosiahnúť farebné odchýlky delta E menšie ako 1
  • Kalibrácia a tvorba profilov laserových a inkjetových tlačiarní
  • Simulácia tlačového rastru
  • Obsahuje riešenie pre vzdialený nátlačok
  • Vďaka jednoduchému kalibračnému postupu sa dá rýchlo dosiahnúť vysoký stupeň opakovateľnosti
  • Maximálny výstupný formát je rozdelený podľa licencií pre výstup na 2-up (EPSON Stylus PRO 4800), 4-up (EPSON Stylus PRO 7800), 8-up (EPSON Stylus PRO 9800) inkjetové tlačiarne. Každú základnú licenciu je možné rozšíriť o ďaľšie ovládače pre výstupné zariadenie menšieho, rovnakého alebo väčšieho formátu.

ColourKit Profiler Suite

http://www.colorprofiling.com

ColourKit Profiler Suite

  • Rodina deviatich profesionálnych nástojov pre tvorbu a správu farebnách profilov na základe ICC štandardov pre CRT aj LCD monitory skenery
  • - výstupné zariadenie pre nátlačok, digitálnu tlač, offsetovú tlač
  • široké možnosti úpravy obrazových dát na základe rozšírených Fujifilm ICC algoritmov určené pre Mac aj Win platformu.

Get Adobe Reader

Adobe® Reader® je potrebný na prezretie prezentácie PDF data.